Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.
Поради при звільненні#1. Якщо звільняють без причини

Підстави звільнення. Чинне національне законодавство закріплює вичерпний перелік підстав для звільнення з ініціативи роботодавця. До таких підстав, наприклад, можна віднести прогул, не відповідність займаній посаді, поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу тощо. В жодному випадку роботодавець не може звільнити Вас без вказівки на конкретну підставу звільнення.

Наказ про звільнення. У разі повідомлення роботодавцем Вас про звільнення вимагайте від нього належним чином оформлений наказ про звільнення. Він зобов’язаний Вам надати його.У наказі про звільнення зазначається: причина звільнення з посиланням на відповідну статтю Кодексу законів про працю України (КЗпП України).

Видача трудової книжки та проведення повного розрахунку. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати Вам належно оформлену трудову книжку і провести повний розрахунок. За весь період затримки проведення повного розрахунку Ви маєте право вимагати стягнення з роботодавця середньо заробітку за весь період затримки проведення повного розрахунку.

Письмова відповідь від роботодавця. Зверніться до роботодавцю з вимогою вказати підстави Вашого звільнення. Належним доказом такого звернення є направлення вимоги у формі письмового звернення. Найкраще лист надсилати у формі цінного з описом листа, що при подальшому оскарженні дій роботодавця можна використати як належний доказ звернення до нього.

Способи захисту. За захистом своїх порушених трудових прав Ви маєте право звернутися до органу профспілки, членом якого ви являєтесь, державної територіальної інспекції з питань праці, прокуратури, комісії по трудових спорах або ж суду.

Звернення до профспілкової організації. У багатьох випадках, якщо Ви являєтесь членом профспілкової організації, звільнення може бути проведено лише за її попередньою згодою.

Звернення до державної інспекції з питань праці.Державна інспекція з питань праці здійснює контроль за дотриманням прав громадян під час звільнення з роботи. Звернення до інспекції стане підставою для проведення нею перевірки та виявлення порушень, які були допущені при Вашому звільненні.

Звернення до прокуратури. Звернення до прокуратури з письмовою заявою про порушення роботодавцем законодавства про працю та вказівкою на необхідність проведення державною інспекцією з питань праці перевірки дозволить пришвидшити проведення такої перевірки та притягнути роботодавця до адміністративної чи кримінальної відповідальності (у разі встановлення його незаконних дій).

Звернення до суду. Важливо запам’ятати, що у разі незаконного звільнення Ви повинні звернутися до суду протягом 1 місяця з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. Як показує судова практика, в більшості випадках звернення до інспекції праці, прокуратури чи профспілки суд не вважає поважною причиною пропуску місячного строку звернення з позовом до суду, тому потрібно паралельно зі зверненням до державних органів, які здійснюють захист трудових прав громадян, наприклад, до тієї ж прокуратури, звертатися і до суду. Отримані в ході проведених перевірок докази Вашого незаконного звільнення можна буде використати в якості доказової бази.

Поновлення на роботі. Якщо судом буде встановлено, що Ви були звільнені без жодної законної підстави, роботодавець буде зобов’язаний поновити Вас негайно після винесення судом рішення та після набрання рішення законної сили виплатити середній заробіток за період перебування Вас у вимушеному прогулі (з моменту Вашого звільнення до моменту поновлення на роботі).

Швець Дмитро